Flag_of_Catalonia. El métod GYROTONIC® és un sistema únic d’exercici realitzat en equip especialitzat per a totes les edats i capacitats, amb sessions personalitzats adaptats a les seves necessitats, incloent: la rehabilitació, la millora del rendiment esportiu o el benestar general.

flat Spanish El método GYROTONIC® es un sistema único de ejercicio realizado en equipo especializado para todas las edades y capacidades, con sesiones personalizados adaptados a sus necesidades, incluyendo: la rehabilitación, la mejora del rendimiento deportivo o  el bienestar general.

Britis_flag GYROTONIC® method is a unique exercise system conducted on specialist equipment for all ages and abilities, with personalized classes tailored to your needs including: rehabilitation, improving sports performances or  general wellbeing.

licence phrase