Juliu Horvath creador dels Mètodes

 Juliu Horvath, de nacionalitat hongaresa, va néixer i créixer a Romania.

De jove va practicar tota mena d’esports i al cap de 19 anys va començar a interessar-se per la dansa clàssica. Tant sol un any després ja era ballarí a l’Opera de l’Estat Romanes. Durant una gira per Itàlia en 1970, va desertar i va obtener asil polític als Estats Units, on va ballar amb la Nova York City Opera Touring Company, la Houston Ballet Company i en la Radio City Music Hall.  Malauradament la seva carrera de ballarí va acabar quan va patir la ruptura del tendó d’Aquil·les. Davant aquesta situació, Juliu va retirar-se a l’illa de St. Tomàs, al Carib, on va ampliar els seus coneixements de Ioga i va elaborar un nou sistema al qual va anomenar Ioga per a ballarines, que en el seu format més desenvolupat és conegut com a GYROKINESIS®.

Als anys 80 va tornar a Nova York i va obrir l’estudi White Cloud on va començar a ensenyar el seu nou mètode. En aquesta època Juliu va començar a treballar en la idea d’una màquina que ajudes als ballarins a millorar la seva tècnica i això va crear el Pulley Power. Avui dia, no sols ballarins, sinó també tota mena de persones poden practicar i beneficiar-se del seu mètode.

flat Spanish  Juliu Horvath, de nacionalidad húngara, nació y se crió en Rumanía.

De joven practicó varios deportes y a los 19 años empezó a interesarse por la danza clásica. Sólo un año después ya era bailarín en la opera del Estado Rumano. Durante una gira por Italia en 1970, desertó y obtuvo asilo político en EEUU, donde bailó con la New York City Opera Touring  Company, la Houston Ballet Company y en la Radio City Music Hall. Lamentablemente su carrera de bailarín acabó cuando sufrió la rotura del tendón de Aquiles. Ante esta situación, Juliu se retiró a la isla caribeña de St. Thomas, donde amplió sus conocimientos de Yoga y elaboró un nuevo sistema al que llamó Yoga para bailarines, que en su forma más desarrollada es conocido como GYROKINESIS®.

En los años 80 volvió a Nueva York y abrió el estudio White Cloud donde empezó a enseñar su novedoso método. En aquella época Juliu empezó a trabajar en la idea de una máquina que ayudara a los bailarines a mejorar su técnica y así creó el Pulley Power. Ahora,  no sólo bailarines, sinó todo tipo de personas pueden practicar y beneficiarse de su método.

Britis_flag Juliu Horvath, a Hungarian, was born and raised in Romania.

In his youth Juliu participated in a variety of sports and at the age of 19 he became interested in classical dance. By the time he reached his twentieth birthday he was dancing principle roles with the Romanian State Opera. In 1970 while on tour in Italy Juliu defected and was eventually granted political asylum by the United States where he began dancing with New York City Opera Touring Company, Houston Ballet and at Radio City Music Hall. While performing, Juliu ruptured his Achilles tendon and so his dancing career was bought to a sudden halt. After the injury he moved to St. Thomas in the Virgin Islands where he continued an intensive study of yoga and developed a system that he called «Yoga for Dancers», which at a deeper and more advanced level is now called GYROKINESIS®.

Returning to New York in the 1980’s and he began teaching his «method» and opened the White Cloud Studio. Juliu dreamed of a machine that would help dancers achieve a better technique and this lead him to develop pulley tower. Now people of all ages and all walks of life have benefited from his system.

licence phrase