mètode GYROKINESIS

bwtwistlogContactar con Carme (TWIST)   629868441 para  las clases

Dilluns/lunes/Monday 19.15

Twist new
20171025_130813

GYROKINESIS® és accessible  per a totes les edats i persones.                                    Redueix  el mal d’esquena i tensions relacionades amb les males postures a la feina. Especialment indicat per a la prevenció de lesions i per  aconseguir una bona flexibilitat i fluïdesa, a més a més ajuda a mantenir un actitud més relaxada i centrada en la vida en general.

Asseguts a tamborets, es mobilitza l’esquena i la pelvis a través d’una sèrie d’arcs, corbes, flexions, torsions i espirals. Aquests mateixos patrons de moviment s’expandeixen per soltar la pelvis, genolls, quàdriceps, etc. En totes les direccions possibles: davant, darrere, al costat, espiral i circular. El mètode GYROKINESIS® fou creat per Juliu Horvath, ballarí I gimnasta, desprès d’haver lluitat contra severes lesions, va passar molts anys de la seva vida estudiant el coneixement de tradicions orientals millenàries  sobre el us de l’energia corporal, combinant això amb tècniques  modernes de moviment, compren principis de Ioga, dansa, natació, gimnàstica, i tai-chi.

El mètode GYROKINESIS® treballa l’essència del moviment, també la seva connexió  profunda amb la respiració i  el desenvolupament de les capacitats sensorials. Es sentirà, al final de cada classe, una combinada sensació de calma, vigor, elegància i benestar, a més d’ajudar a mantenir-nos joves, desperts i alerta.

IMG_20150306_103041~2~2
GYROKINESIS® es accesible  para todas las edades y personas. 

Reduce  el dolor de espaldas y tensiones relacionadas con las malas posturas al trabajo. Especialmente indicado para la prevención de lesiones y para  conseguir una buena flexibilidad y fluidez, además ayuda a mantener un actitud más relajada y centrada en la vida en general.Sentados a taburetes, se movilizan la espalda y la pelvis a través de una serie de arcos, curvas, flexiones, torsiones y espirales. Estos mismos patrones de movimiento se expanden para soltar la pelvis, rodillas, quàdriceps, etc. En todas las direcciones posibles: delante, detrás, al lado, espiral y circular. El método GYROKINESIS® fue creado por Juliu Horvath, bailarín Y gimnasta, desprendido de haber luchado contra severas lesiones, pasó muchos años de su vida estudiando el conocimiento de tradiciones orientales millenàries  sobre los de la energía corporal, combinando esto con técnicas  modernas de movimiento, como los principios de Yoga, danza, natación, gimnasia, y tai-chi.

El método GYROKINESIS® trabaja la esencia del movimiento y su conexión  profunda con la respiración y  el desarrollo de las capacidades sensoriales. Se sentirá, al final de cada clase, una combinada sensación de calma, vigor, elegancia y bienestar, además de ayudar a mantenernos jóvenes, despiertos y alerta.

SAL 047

After experiencing many personal struggles and chronic illnesses, Juliu Horvath spent many years in self-exploration and study. These experiences not only led him to true healing, but he was also inspired to create movement principles that offer the same benefits also found in yoga, dance, gymnastics, swimming and tai chi, but are not derived from these other exercise modalities.

Some of the hallmarks of GYROKINESIS® exercises are the fluidity of the movements and the ease with which one can perform them.

GYROKINESIS® exercises allow one to work on the entire body through seven natural elements of spinal movement: forward, backward, left side, right side, left twist, right twist and circular, as well as all other joint articulation. This approach systematically and gently works the joints and muscles through rhythmic and undulating movements. These movements stimulate the body’s internal organs while different corresponding breathing patterns are integrated along with the movements.

Fluidity is the key. Postures are not held for long periods of time. Instead, postures are smoothly and harmoniously connected through the use of breath, making exercises appear and feel more like a dance and swimming than like traditional yoga.

A typical GYROKINESIS® class begins with participants practicing self-massage and simple breathing patterns, something Juliu Horvath has named, «Awakening of the Senses.» Then the spine and pelvis are engaged through simple exercises: while seated on low stools, participants mobilize the spine through a series of arching, curling, bending, twisting and spiraling movements. These same movement patterns are expanded to release the hip, knee, hamstring, quadriceps and so on, in all possible directions: front, back, twisting and turning. The corresponding breathing patterns executed during every movement stimulate the nervous system, open up the energy pathways and oxygenate the blood.

 The more advanced classes offer endurance training to participants prepared for more strenuous activities. All GYROKINESIS® classes, from beginner to advanced, encompass not only sitting but also lying and standing positions.

Those who practice GYROKINESIS® exercises tend to be more relaxed in their daily lives and can move with increased flexibility and ease.

licence phrase