mètode GYROTONIC®

methodologytorso2

Papel medico sobre Arch / Curl

Flag_of_Catalonia. El mètode GYROTONIC® és un sistema únic d’exercici realitzat en equip especialitzat per a totes les edats i capacitats, amb sessions personalitzats adaptats a les seves necessitats, incloent: la rehabilitació, la millora del rendiment esportiu o simplement el benestar general.

Un sistema d’exercici que utilitza moviments espiral, circular utilitzats en repeticions rítmiques amb els corresponents patrons de respiració, que permet que les articulacions es moguin lliurement, creant per tant, millor equilibri, agilitat, força i flexibilitat.

flat Spanish El método GYROTONIC® es un sistema único de ejercicio realizado en equipo especializado para todas las edades y capacidades, con sesiones personalizados adaptados a sus necesidades, incluyendo: la rehabilitación, la mejora del rendimiento deportivo o simplemente el bienestar general.

Un sistema de ejercicio que utiliza movimientos espiral, circular utilizados en repeticiones rítmicas con los correspondientes patrones de respiración, que permite que las articulaciones se muevan libremente, creando por lo tanto, mejor equilibrio, agilidad, fuerza y flexibilidad.

Medical paper about Arch /Curl

Britis_flag GYROTONIC® method is a unique exercise system conducted on specialist equipment for all ages and abilities, with personalized classes tailored to your needs including: rehabilitation, improving sports performances or simply general well being. 

An exercise system which uses spiraling, circular movements used in rhythmic repetitions with corresponding breathing patterns, which allows the joints to move freely, therefore creating better balance, agility, strength and flexibility.

licence phrase