Beneficios

raul 3

Flag_of_Catalonia.     Entre els beneficis :

 • Estirar, enfortir i tonificación dels músculs
 • Columna vertebral fort, rectificació postural i millor densitat oseá
 • Enforteix les articulacions i incrementa mobilitat
 • Equilibri i coordinació neuromuscular
 • la circulació sanguínia i activitat cardiovascular
 • Regeneració de la sistema nerviosa, redueix estrès
 • Sensació de benestar

cornwall 12 069

flat Spanish Entre los beneficios :

 • Estirar, fortalecer y tonificación de los músculos
 • Columna vertebral fuerte, rectificación  postural  y  mejor densidad oseá
 • Fortalece las articulaciones e incrementa movilidad
 • Equilibrio y coordinación neuromuscular
 • la circulación sanguínea y actividad cardiovascular
 • Regeneración de la sistema nerviosa, reduce estrés
 • Sensación de bienestar

client elisendra

Britis_flag  Amongst the benefits of this exercise system are:

 • Stretch, strengthen and tone muscles
 • Stronger spine, improved posture and bone density
 • Strenthen joints and increment mobility
 • Balance, neuro- muscular coordination
 • Circulation and cardiovascular activity
 • Regeneration of nervous system, reduce stess
 • General sense of wellbeing ….and much more

z-EuropeanTower-6 (2)

licence phrase